IČ: 05621046

Petra Fridrichová,

jediná česká certifikovaná instruktorka jogy pro děti s postižením
terapeutka a lektorka psychomotorické převýchovy pro děti s postižením

 

  • JÓGA PRO DĚTI S DMO
  • REHABILITACE PRO DĚTI S HYBNÝMI PORUCHAMI NA BÁZI JÓGY
  • JÓGA PRO DĚTI S AUTISMEM (PAS) A PORUCHAMI POZORNOSTI
  • JÓGA PRO DĚTI S DOWNOVÝM SYNDROMEM
... a další ..

 

 

 

Stav má řešení, moment má vyústění.  A je na mé zodpovědnosti, jak nakládám se svými schopnostmi, ať už mi byly svěřeny Bohem, nebo univerzitou.

Já nemám zodpovědnost před svými učiteli, před rodičovskými nenaplněnými touhami promítanými do dítěte, které těžko může aspirovat na právnický červený diplom, na samostatný pohyb, když neví o těle, nepřijalo duši, nedůvěřuje mojí péči - a když jsem mu navíc nedokázala (dát) svou BEZPODMÍNEČNOU lásku.

Já mám zodpovědnost pouze před dítětem samým, a před Láskou, která by měla terapii koncipovat. Ne jako terapeut, ne jako rodič, ne jako pečovatel. Prostě a jednoduše jako Člověk.

Petra Fridrichová, Košice, březen 2016