Jak vypadají terapie se mnou

 
 
 
Základním kamenem všech mých terapií je kombinace jogy, aplikované vývojové kineziologie,  energetických cvičení a akupresury. Prostřednictvím té cílím (ruku v ruce s motorickým rozvojem za propojování mozkových hemisfér - obnovení jejich spolupráce) terapii k aspektům, které jsou nejpotřebnější v životě každého jedince. Ty se dají popsat následovně:
 

SEBEDŮVĚRA - ať už má dítě (či dospělý) jakýkoli pohybový či psychický fond, je to vše, co potřebuje ke šťastnému životu. Mým úkolem je mu tento fond beze zbytku zpřístupnit, ať už je z jakéhokoli důvodu blokován nebo opomíjen (mnoho dětí nevyužívá svou maximální motorickou schopnost, protože je okolí velmi dlouho demotivovalo a tyto schopnosti zpochybňovalo)

MOTIVACE - nemusí být zrovna snem každého tančit balet, běhat, dokonce ani lézt nebo mluvit. Každý z nás má jiné ambice, jiné předpoklady, jiné touhy. V případě jakéhokoli postižení jsou tyto touhy buďto potlačeny, anebo jsou jiné a nepravdivé sugestivně plánovány okolím - rodiči, kteří s dobrým úmyslem chtějí, aby jejich dítě samo chodilo, odborníky, kteří se mermomocí snaží dítě dovést k dokonalé motorice. Nakonec ale vždy záleží na charakteru jedince, na JEHO snech a na tom, co dokáže skutečně jeho život naplnit a učinit jej šťastným. Zjistit to a dovést jej k tomu, to je přesně má práce!
SPOKOJENOST, SOBĚSTAČNOST !!! - v okamžiku, kdy se dopracujeme ke správné motivaci, začínáme pracovat na radikální změně dosavadního života nejen dítěte, ale celé rodiny. Dítě (klient) nachází své plnohodnotné místo v jejím soukolí, ale i mezi vrstevníky, a (třebaže je právě toto velmi náročný moment) nastupuje cestu k maximální soběstačnosti, kterou (z jakéhokoli důvodu) dosud nijak nerozvíjelo a neaplikovalo
 
Děti na mých terapiích málokdy zůstanou v jedné poloze celou hodinu. Často chodíme, plazíme se, dokonce křičíme, zpíváme, tančíme, napodobujeme, visíme hlavou dolů, zkoušíme své síly, povídáme si, vysvětlujeme, nebo pracujeme s rodičem, což je nejednou opravdu třeba. Děti odchází spokojené a přicházejí s radostí a beze stresu! :-)

Ceník

Úvodní vyšetření a terapie: 700,- Kč

Terapeutická jednotka (40-60min): 500,- Kč

Terapeutická jednotka mimo pracovní dobu (40-60min): 700,- Kč

Externí konzultace (1-2 hod): 1000,- Kč

Telefonická/online poradna: 300,- Kč/60min
 

Č.Ú.: 670100-2210616857/6210 (mBank)