Narodila jsem se 31.3. 1995 jako nejmladší, třetí dcera svých rodičů do  jedné veliké rodiny ve znamení Berana. Jsem  však téměř typická  Ryba,  koketující    leckdy s Rakem, v němž   jsem měla přijít na svět původně ...

  Tvrdohlavost, umanutost a cílevědomost mě provázely od samého  začátku.

    A tak, když jsem se konečně mohla svobodně rozhodnout, čemu se v  životě  budu věnovat, v čem    se vzdělávat - z    čeho a jak žít ...

  ... zvolila jsem si rehabilitaci. 

   Vyrůstala jsem v ní, bavila a zajímala mě. Moje motivace byla o to  silnější, že  já sama jsem se  narodila o tři měsíce dřív a s sebou si do  dalších let nesla hybnou poruchu - dětskou mozkovou obrnu.

Studium 

Po absolvování osmiletého humanitního gymnázia vedly moje kroky k přijímacímu řízení na medicínu, kam jsem se nedostala. A tak jsem čekala další rok. V maturitním ročníku jsem sice úspěšně prošla přijímacím řízením ke studiu psychologie, sociologie a disability studies na dvě univerzity v Anglii (mezi nimi Oxford Brookes), motivace věnovat se rehabilitaci byla ale silnější. a já tyto možnosti nevyužila.

Následujícího roku jsem nastoupila ke studiu ergoterapie na FZS UJEP. To jsem však vzhledem k důraznému nesouhlasu s podmínkami tamější odborné praxe velmi záhy ukončila (důvody a stanovisko popisuji v projevu Stojím za Vojtou a říkám NE) a od roku 2015 do roku 2017 jsem studovala unikátní certifikovaný program Yoga for the Special Child Basic. Ve studiu jógové terapie dále pokračuji v rámci re-fresh a nádstavbových školení dosud - v Evropě pod vedením Sonii Sumar, v USA také u její dcery Renaty Sumar-Gaertner.

Od roku 2017 jsem studentkou fyzioterapeuta baletu Národního divadla v Praze, PhDr.Jiřího Čumpelíka, PhD., který mne v soukromých hodinách zasvěcuje do pohybu a řemesla fyzioterapie. Za to mu patří mé obrovské díky!

V roce 2018 jsem zahájila studium Hatha Yogy podle Sonii Sumar (lektorský výcvik jógy pro "typickou" populaci - Hatha Yoga Teacher Traning, Sonia Sumar Method ( Sonia Sumar, Denisa Nenova, Huizen, Holandsko).

Profesní dráha

Krátce po návratu z prvního školení Yoga for the Special Child (11/2015) jsem, po třech měsících práce s několika dětmi v ČR, na žádost Centra Svetielko vedla svůj první intenzivní terapeutický blok - v zimě na obou pobočkách v Trenčíně i Prešově, na jaře na žádost Centra Liberta v Košicích. 
Od dubna do září 2016 jsem se na Slovensko pravidelně vracela (spolupráce tou dobou už neprobíhala pod střechou center) - tato zkušenost a praxe byla pro mne velmi cenná, protože jsem měla hned ze začátku svého působení možnost pracovat s dětmi z nejrůznějších prostředí, jejichž rehabilitace se nejednou markantně lišila od vysokého českého standardu. 
Mnohé z dětí byly velmi těžce fyzicky i mentálně postižené, většina z nich postrádala funkční rehabilitaci na bázi vývojové kineziologie (Vojtovu metodu cvičily velmi vyjímečně). To, že jsem hned zpočátku pracovala právě s těmito momenty, mi umožnilo (a vlastně ani nedalo jinou možnost) vytříbit techniku, být flexibilní a přizpůsobit vše, co umím (a často i něco víc) k tomu, abych mohla sestavit terapii na míru každému dítěti.
 
Po roce intenzivní praxe v rozličných prostředích jsem omezila externí spolupráci na minimum. Od ledna 2017 si buduji stálou klientelu ve vlastních prostorách.