Možnosti spolupráce

Vážení návštěvníci mých stránek,
 
vážím si Vašeho zájmu o mou práci. Prvenství, které v Česku jako zatím jediná certifikovaná terapeutka jógy pro děti se zvláštními potřebami zaujímám, s sebou nese mnoho nového a naší rehabilitací a našimi dětmi dosud nepoznaného, a veškerá zvědavost je dobře pochopitelná.
Přesto jsem však nucena vymezit hranice svého působení, a to následovně:
 
Vaše děti ráda přijmu na terapiích ve svých prostorách. Přestože tomu v roce 2016 bylo jinak, v budoucnu již nebudu poskytovat své služby pod střechami terapeutických center. Lidová moudrost říká, že nelze sedět na dvou stoličkách - já mám pravidla a požadavky své práce velmi striktně nastaveny, nechci a nemohu z nich slevit a spolupráce kompromisy vyžaduje. V minulosti proto docházelo k nedorozuměním i tam, kde jsme si jinak lidsky velmi rozuměli. Proto jsem se rozhodla být (i) nadále zcela nezávislá.
 
V rámci zdravotnických (terapeutických) zařízení poskytuji přednášky na téma své práce. Součástí přednášky může být demonstrace mé techniky, neposkytuji ale žádné stáže odborníkům ani laikům. Minulost přinesla několik velmi špatných zkušeností, byl-li mé práci přítomen jiný terapeut. Nemohu dopustit, aby se ony zkušenosti staly tradicí a měly dále špatný vliv na jakékoli dítě.
 
Po domluvě dávám možnost návštěvy studentům oborů týkajících se práce s dětmi s postižením (pozn.: tato nenahradí praxi žádanou školou).
Když jsem hledala svou cestu fyzioterapií, byla pro mne cenná každá zkušenost. Proto jsou u mne studentům dveře otevřené.
 
Děkuji za pochopení a těším se na setkání s Vámi!