Spolupráce s odborníky

Při své práci dělám vše, co umím, pro to, aby terapie v žádném okamžiku neztratila onu komplexnost, která je nutná pro dosažení kýženého výsledku. Nezáleží pouze na spolupráci terapeuta s rodinou klienta, ale také mezioborovou komunikaci.

Nemají-li pevné vedení, své klienty odesílám na zkušenostmi prověřená specializovaná pracoviště ortopedie, diagnostiky a rehabilitace.

V případě ortopedie a diagnostiky absolvuji, je-li to možné, nejedno (a zejména úvodní) vyšetření spolu s klienty. Je tak zajištěno, že lékař-konzultant je obeznámen jak se subjektivním náhledem klienta/jeho zákonných zástupců/rodiny, tak se stanoviskem mým a můžeme se pak snáze shodnout na optimálním terapeutickém postupu.

Spolupracující odborníci a organizace

 Na komplexní terapii společných klientů spolupracuji s fyzioterapeutkou a hipoterapeutkou Mgr. Šárkou Smíškovou. Sledování společného cíle u konkrétního dítěte v daném momentě je pro nás stěžejní rovinou naší práce.