Spolupráce s odborníky

Při své práci dělám vše, co umím, pro to, aby terapie v žádném okamžiku neztratila onu komplexnost, která je nutná pro dosažení kýženého výsledku. Nezáleží pouze na spolupráci terapeuta s rodinou klienta, ale také mezioborovou komunikaci.

Nemají-li pevné vedení, své klienty odesílám na zkušenostmi prověřená specializovaná pracoviště ortopedie, diagnostiky a rehabilitace.

V případě ortopedie a diagnostiky absolvuji, je-li to možné, nejedno (a zejména úvodní) vyšetření spolu s klienty. Je tak zajištěno, že lékař-konzultant je obeznámen jak se subjektivním náhledem klienta/jeho zákonných zástupců/rodiny, tak se stanoviskem mým a můžeme se pak snáze shodnout na optimálním terapeutickém postupu.

Spolupracující odborníci a organizace

 Na komplexní terapii společných klientů spolupracuji s fyzioterapeutkou a hipoterapeutkou Mgr. Šárkou Smíškovou. Sledování společného cíle u konkrétního dítěte v daném momentě je pro nás stěžejní rovinou naší práce.

S mnohými svými klienty absolvuji ortopedické konzultace s prof.Janem Poulem, který mi otevřel své dveře v roce 2014 jako pacientce - o několik měsíců později jsme společně přednášeli studentům fyzioterapie MUNI v Brně a od roku 2015 sdílíme své pohledy na problematiku potřeb konkrétních klientů tak, aby byli schopni funkčně se rozhodnout v postupu komplexní léčby svých dětí.

Od roku 2017 jsem studentkou PhDr. Jiřího Čumpelíka, PhD. - ten působí jako fyzioterapeut Národního divadla v Praze a své zkušenosti sdílí se studenty 2.LF a AMU. Vede dodnes mou vlastní terapii, učil a dále mne intenzivně vyučuje vývojové kineziologii, pohybu a jeho rehabilitaci - a je-li třeba, externě s ním konzultuji terapeutické postupy u dětí se středně těžkými a lehkými pohybovými problémy.