Terapeutické bloky

Vzhledem k náročnosti a individuální struktuře cvičení preferuji formu pravidelných lekcí v domluveném (nejčastěji týdenním) intervalu.
Protože jsou zde ale také mimopražští zájemci o terapie,
 
PO DOHODĚ 
 
přijímám děti také na intenzivní terapeutické bloky  (zpravidla 3 - 5 dní), během nichž je dostatek prostoru k tomu, abych dítko zdiagnostikovala, koncipovala terapii a zaučila rodiče k funkční práci v domácím prostředí.
 
Forma bloků
 
S dítkem docházíte po dobu 3 - 5 dnů v daný čas na 1 - 2 hodinovou terapii.

Bloky mohou probíhat v jakémkoli pracovním týdnu v Praze, mimo Prahu (z důvodu mých energetických nároků) pouze na výjimku.

POZN.:

V případě, že Vaše terapie probíhají pouze formou bloků, pro zajištění funkčního postupu je třeba absolvovat je pravidelně (ideálně za 1-2 měsíce).

Bližší informace k terapeutickým blokům Vám ráda poskytnu e-mailem.